Klubbhåndbok

Fossum IF sin klubbhåndbok ble laget som et resultat av prosessen i forbindelse med å bli en Kvalitetsklubb. Klubbhåndboka skal brukes i klubbens daglige drift ved at den inneholder all aktuell informasjon om rutiner, drift og kontaktpersoner i klubben.

Klubbhåndboken ligger i sin helhet som hurtiglenke på høyre side.

Under følger innholdsfortegnelsen med lenker til de ulike kapitlene

1 Innledning

Innledning

2 Fossum IF

Historie

Visjon og verdier

Målsetninger

Årshjul

Organisasjon

Organisasjonskart

Komiteer

Årsmøtet

Æresbevisninger

3 Organisasjon

Organisasjonskart

Komiteer

Årsmøtet

4 Økonomi

Budsjett, Regnskap og revisjon

Kontonummer

Lagskasser/ Lagsøkonomi

Offentlig tilskudd og kompensasjoner

Sponsorinntekter

Kiosksalg

Dugnad

Lønn og ytelser

5 Medlemskap

Spond- elektronisk medlemsregister

Medlemskontingent og Treningsavgift

6 Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser

7 Klubbdrift

Samfunns- og verdiarbeid

Kompetanse

Politiattest

Sesongplanlegging og kampavvikling

          Spillerformer og banestørrelser

Bestilling av utstyr til laget

Forsikring og rutine ved skade

Dugnader og frivillig arbeid