Sommeraktivitet for 6- 16 åringer!

29. juli, 2020

Sommeraktivitet på Fossum.

Fossum ønsker å gi barn og unge i vårt lokalmiljø ett tilbud i resten av skoleferien. Vi inviterer alle i aldersgruppen 6- 16 år til fotballaktivitet på Fossum, aktive spillere, spillere som har sluttet eller til dere som aldri har startet med fotball. Her er det plass til alle!

Vi har følgende datoer 30.juli, 3, 6, 10 og 13 august. Vi deler opp i følgende aldersgrupper og tidspunkter:

10- 12 år klokken 12.00- 13.30

13- 16 år klokken 13.30- 15.00

6-9 år klokken 15.00- 16.00

Fossum følger koronavettregler til NFF og det vil være trenere tilstede og lede øktene. Ingen påmelding bare å møte opp.Minner om att Fossum har fått en flott aktivitetsplass og har lekeplass til de minste barna. Ta med hele familien og kos dere på Fossum.

Ved spørsmål kontakt Ivar Horrigmo på tlf: 414 49 110

Ønsker alle hjertelig velkomne! ⚽️😃

Del gjerne!

TORGEIR ROLLEFSEN TIL MINNE

17. juni, 2020

Det å få melding om at noen har gått bort er alltid trist, men når meldingen gjelder en nær og god venn, blir det vanskelig og uforståelig. Dette var så uventet og så alt for tidlig. Torgeir vokste opp på Fossumhaugen og ble som mange andre i lokalmiljøet, knyttet opp mot aktivitetene i idrettsforeningen.  Selv om Torgeir ikke engasjerte seg som aktiv ute på banen, så tok han det igjen ved administrative oppgaver. Som ungdom kom han på et tidlig tidspunkt inn i miljøet i klubben. Etter endt skolegang gikk han i elektriker lære på Myren tresliperi og siden ble det kraftstasjonene hos NVE og Statkraft. Hans yrkesbakgrunn har kommet klubben til gode i mange sammenhenger i forbindelse med reparasjoner og utbedringer på klubbhus og baneanlegg.

Han ble født i 1948 og var sønn av Signe og Nils Rollefsen. Lille søster Bjørg kom 5 år senere. Nils arbeidet hos Løvenskiold-Fossum og satt i styre i idrettsforeningen. Torgeir fikk derfor tidlig innblikk idet som foregikk i og rundt Fossum. Han var blant de som i 1961 reddet klubben fra å gå i oppløsning. Da  betalte blant annet Torgeir medlemskort for flere personer for at klubben skulle ha nok medlemmer for å kunne fortsette driften. Det forteller ikke lite om en 16 årings interesse, ansvar og holdning til klubben og lokalmiljøet.

Torgeir har til sammen sittet 8 år som formann i hovedforeningen. I tillegg har han vært med i flere komiteer. Som nesten nabo til klubben ble stadionområdet en naturlig lekeplass. Her møtte han jevnaldrende i perfekte omgivelser for lek og utfoldelse. Mens flere av kameratene holdt til ute på fotballbanen, arbeidet Torgeir med å holde anlegget i orden.  Det ble utallige timer i god dugnadsånd og han er sikkert en av de som har flest timer på Fossum de siste 50 årene.

Torgeir, Harald og Dikken utgjorde basisen i Fossums glade gutter i perioder. Trioen gjorde Fossum kjent langt utenfor Fossum og lokalmiljøet.

Torgeir likte godt å reise. Først var det Rhodos i mange år med gode venner. Etter hvert byttet han ut vinteren her med Thailand. Der traff han Sakhorn som han giftet seg med og de skaffet seg sitt eget hus.

Når han var hjemme var det viktig å komme på «Torsdagskaffen» på klubbhuset for å møte tidligere Fossum gutter.

Fra den tiden Torgeir kom med i Fossum fram til i dag, så har det skjedd en stor positiv utvikling.  Dette kan vi bl.a. takke en engasjert unggutt som satte pris på et godt miljø også utenfor banen. Torgeir var en av de som tok ansvar, ryddet vei og tilrettela forholdene for idrett, trivsel og et godt miljø i mange år.

Mange kommer til å savne Torgeir ikke minst Sakhorn, Bjørg og hennes familie. Våre tanker går til dere i denne tiden. Nå vil vi minnes en god venn og idrettskamerat og lyser fred over Torgeir sitt gode minne.

Viktor Arvesen

leder Fossum Idrettsforening

Åpning av aktivtetsanlegget

15. juni, 2020

Tirsdag 16. juni kl 1000 vil vi foreta offisiell åpning av det nye aktivitetsanlegget. Representanter fra fylkeskommunen, kommunen, lokalutvalget og Sparebankstiftelsen Telemark avd Grenland vil være tilstede. Dette er et åpent arrangement med koronaregler, samtidig som vi ønsker våre medlemmer og lokalbefolkningen velkommen

Medlemskontigent og Spilleravgift 2020

14. juni, 2020

Vi vil i løpet av juni sende ut medlemskontingent og spilleavgift via Spond. Fakturaen sendes via Spond appen, eller til epostadressen til den som står registrert som betalingskontakt i Spond.

For mer info, klikk her

Fotballens koronavettregler fra 5.juni 2020

10. juni, 2020

Utstyr og baller skal vaskes etter bruk.

Antibac brukes før og etter trening.

Garderober og ballbu er fortsatt stengt.

1 meters regel brukes fortsatt når det ikke trenes.

Oppdaterte treningstider pr 10.06.2020

10. juni, 2020

Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet

4. april, 2020

Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet i privat regi mot at spesifikke retningslinjer følges. Resten av anlegget (garderober, utstyrsbod og klubbhus) er stengt.

Retningslinjene er utarbeidet av Norges Fotballforbund for å hindre smitte:

  • Det kan maksimalt være 5 personer sammen i en gruppe, med en avstand på minst 2 meter.
  • Det skal alltid være en voksen tilstede for barn i barneskolealder (én barn pr. 4 barn)
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac.

Ingen organisert trening i Fossum

Fra Fossum sin side vil vi presisere at all organisert lagsaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Fossum sine kanaler ut til spillere ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Dette på grunn av at Fossum ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt.

koronavettregler_barn_og_unge

NOEN SOM KAN HJELPE TIL ?

1. april, 2020

Er det noen som har litt tid til overs i disse dager, så har vi noen enkle arbeidsoppgaver vi trenger hjelp til på Fossum. Det er: Reparere  målnettene, smøre opp hjulene på målburene og male inne på HC toalettet. Dette er arbeidsoppgaver som kan gjøres av 1 eller flere personer innenfor de regler som gjelder for smittefaren. Kontakt Viktor på 92246467 dersom noen av dere kan hjelpe til med en av disse oppgavene.

HANS KRISTIAN LARSEN TIL MINNE

30. mars, 2020

En god idrettskamerat er gått bort så alt for tidlig. Det var en trist melding å få selv om vi hadde fått noen forvarsler. Hans Kristian vokste opp på Fossum hvor både mor og brødre engasjerte seg i idrettsforeningen. Sammen med sin kjære Liv etablerte de seg etter hvert på Moflata. Han var typograf av yrke og jobbet i avisen Varden i alle år. På fritiden ble han en særdeles aktiv utøver både i turn, i hoppbakken og ikke minst på fotballbanen. I en periode ble han også godt kjent for sine ferdigheter innen hundedressur og med sin gode hund Tanja, ble han Norgesmester i dressur i 1969.

Det var på fotballbanen mange av oss ble godt kjent med Hans Kristian. På Fossum er han en av de med flest sesonger i seniorsammenheng. Det stoppet med 24 år på A- laget. Etter at han ga seg som aktiv, satset han på trenergjerningen og fullførte fotballforbundets trenerstige helt til det øverste nivået og ble godkjent som «forbundstrener» i 1996. Det var naturlig at Fossum fikk nyte godt av dette og etter 3 år som trener for A-laget vårt, førte han laget til kretsmesterskap. Hans Kristian søkte hele tiden nye utfordringer og flere av kretsens klubber fikk nyte godt av hans trenerkompetanse.  I 1990 ble han kåret til årets trener av Telemark fotballkrets. I de seinere årene har Hans Kristian brukt sin kompetanse inn mot fotballkretsen, både overfor kretslagene og sist mot klubbene i kretsen som klubbutvikler. Hans interesse for fotballen tok han også med seg på mange av sine utenlandsreiser. Spesielt forhold fikk han til Vietnam, hvor han bistod fotballforbundet i et utviklingsprosjekt. I byen Hoi An fikk han heltestatus da han satte eget liv og helse på spill for å redde en mann fra å drukne.

Hans Kristian har alltid vært trofast og lojal mot Fossum. Fra tiden i hoppbakken, fikk han med seg flere av skikameratene til Fossum som på det tidspunktet slet med å stille lag. Det ble en sammensveiset gjeng med ski om vinteren og fotball på sommeren. Personlig har han vært en god støttespiller og jeg har lært han å kjenne som en med klare meninger, omsorgsfull og glimt i det seriøse fotballøye. Hans Kristian fulgte ivrig med på barn og barnebarns aktiviteter. Heldigvis har vi gleden av å ha noen av de på Fossum, men vi kommer til å savne Hans Kristian og våre tanker går til Ann Kristin og Ilse Gry og hele familien. Våre tanker er hos dere i disse dager. Hvil i fred Hans Kristian og takk for gode minner.

Viktor Arvesen, leder Fossum Idrettsforening

FOTBALLBANENE OG LEKEPLASSEN STENGES

16. mars, 2020

Fossum Idrettsforening tar ansvar i forhold til Korona.   Tidligere har vi stanset all organisert trening.  Tidligere har vi stengt klubbhuset / garderober og nå velger vi også å stenge lekeplassen og fotballbanene for all aktivitet. Ber om respekt for dette.

Hovedstyre og fotballstyre

Aktivitetskalender