Fotballens koronavettregler fra 13. mai

14. mai, 2020

Reviderte koronavettregler og treningstider

12. mai, 2020

Vedlagt er nye koronavettregler og treningstider for Fossum IF

Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet

4. april, 2020

Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet i privat regi mot at spesifikke retningslinjer følges. Resten av anlegget (garderober, utstyrsbod og klubbhus) er stengt.

Retningslinjene er utarbeidet av Norges Fotballforbund for å hindre smitte:

  • Det kan maksimalt være 5 personer sammen i en gruppe, med en avstand på minst 2 meter.
  • Det skal alltid være en voksen tilstede for barn i barneskolealder (én barn pr. 4 barn)
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac.

Ingen organisert trening i Fossum

Fra Fossum sin side vil vi presisere at all organisert lagsaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Fossum sine kanaler ut til spillere ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Dette på grunn av at Fossum ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt.

koronavettregler_barn_og_unge

NOEN SOM KAN HJELPE TIL ?

1. april, 2020

Er det noen som har litt tid til overs i disse dager, så har vi noen enkle arbeidsoppgaver vi trenger hjelp til på Fossum. Det er: Reparere  målnettene, smøre opp hjulene på målburene og male inne på HC toalettet. Dette er arbeidsoppgaver som kan gjøres av 1 eller flere personer innenfor de regler som gjelder for smittefaren. Kontakt Viktor på 92246467 dersom noen av dere kan hjelpe til med en av disse oppgavene.

HANS KRISTIAN LARSEN TIL MINNE

30. mars, 2020

En god idrettskamerat er gått bort så alt for tidlig. Det var en trist melding å få selv om vi hadde fått noen forvarsler. Hans Kristian vokste opp på Fossum hvor både mor og brødre engasjerte seg i idrettsforeningen. Sammen med sin kjære Liv etablerte de seg etter hvert på Moflata. Han var typograf av yrke og jobbet i avisen Varden i alle år. På fritiden ble han en særdeles aktiv utøver både i turn, i hoppbakken og ikke minst på fotballbanen. I en periode ble han også godt kjent for sine ferdigheter innen hundedressur og med sin gode hund Tanja, ble han Norgesmester i dressur i 1969.

Det var på fotballbanen mange av oss ble godt kjent med Hans Kristian. På Fossum er han en av de med flest sesonger i seniorsammenheng. Det stoppet med 24 år på A- laget. Etter at han ga seg som aktiv, satset han på trenergjerningen og fullførte fotballforbundets trenerstige helt til det øverste nivået og ble godkjent som «forbundstrener» i 1996. Det var naturlig at Fossum fikk nyte godt av dette og etter 3 år som trener for A-laget vårt, førte han laget til kretsmesterskap. Hans Kristian søkte hele tiden nye utfordringer og flere av kretsens klubber fikk nyte godt av hans trenerkompetanse.  I 1990 ble han kåret til årets trener av Telemark fotballkrets. I de seinere årene har Hans Kristian brukt sin kompetanse inn mot fotballkretsen, både overfor kretslagene og sist mot klubbene i kretsen som klubbutvikler. Hans interesse for fotballen tok han også med seg på mange av sine utenlandsreiser. Spesielt forhold fikk han til Vietnam, hvor han bistod fotballforbundet i et utviklingsprosjekt. I byen Hoi An fikk han heltestatus da han satte eget liv og helse på spill for å redde en mann fra å drukne.

Hans Kristian har alltid vært trofast og lojal mot Fossum. Fra tiden i hoppbakken, fikk han med seg flere av skikameratene til Fossum som på det tidspunktet slet med å stille lag. Det ble en sammensveiset gjeng med ski om vinteren og fotball på sommeren. Personlig har han vært en god støttespiller og jeg har lært han å kjenne som en med klare meninger, omsorgsfull og glimt i det seriøse fotballøye. Hans Kristian fulgte ivrig med på barn og barnebarns aktiviteter. Heldigvis har vi gleden av å ha noen av de på Fossum, men vi kommer til å savne Hans Kristian og våre tanker går til Ann Kristin og Ilse Gry og hele familien. Våre tanker er hos dere i disse dager. Hvil i fred Hans Kristian og takk for gode minner.

Viktor Arvesen, leder Fossum Idrettsforening

FOTBALLBANENE OG LEKEPLASSEN STENGES

16. mars, 2020

Fossum Idrettsforening tar ansvar i forhold til Korona.   Tidligere har vi stanset all organisert trening.  Tidligere har vi stengt klubbhuset / garderober og nå velger vi også å stenge lekeplassen og fotballbanene for all aktivitet. Ber om respekt for dette.

Hovedstyre og fotballstyre

NFF stopper all breddeaktivitet ut april

12. mars, 2020

All aktivitet i Fossum stoppes ut april eller til ny informasjon kommer.

Gå inn på fotball.no for mer info

Nye æresmedlemmer

12. mars, 2020

På foreningens årsmøte ble Mette Arvesen, Tony Døvik og Magne Thommesen utnevnt til nye æresmedlemmer for sin store innsats i Fossum.

Vi gratulerer.

Corona-virus – All aktivitet stanses fra 12.3.20

11. mars, 2020

Norges Fotballforbund har besluttet at all aktivitet innen breddefotballen stanses ut april.

Dette gjelder treninger, kamper og samlinger

Fossum idrettsforening forholder seg til dette vedtaket og stanser all aktivitet fra 12.03.2020

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/

 

 

ÅRSMØTE ONSDAG 11. MARS

6. mars, 2020

Minner om årsmøte på klubbhuset onsdag 11.mars kl 1830. Dokumenter som skal behandles, ligger under fanen Fossum IF / årsmøte samt under klubbdrift.

Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Det er her du kan påvirke aktiviteten i foreningen og det er derfor viktig å komme på årsmøte. Vi oppfordrer derfor spesielt lagledere, aktive og foreldre til møte opp. På møte vil det bli orientert om hva godkjenningen som  «Kvalitetsklubb» innebærer samt om det spennende «Jenteprosjektet». Det vil også bli delt ut ærespriser. NFF Telemark`s nye daglige leder Gaute Brovold kommer på årsmøte. Håper å se deg der også.

Aktivitetskalender