Medlemskontingent og Treningsavgift

Medlemskontingent

Medlemskontingenten skal dekke utgifter klubben har i forbindelse med anlegget. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem selv om klubben har familiekontingent som er en rabattordning. Det er da ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem.

Fossum bruker Spond som sin løsning for klubbadministrasjon og elektronisk medlemsregister. Alle medlemmer skal registreres i Spond med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Alle spillere, trenere og lagledere i Fossum må være medlemmer i klubben og ha betalt medlemskontingent jf. NIF sitt reglement. Faktura sendes ut i løpet av mars/april med betalingsfrist før sesongstart 01.05 hvert år. Spillere som ikke betaler medlemskontingent vil ikke kunne spille kamper for klubben. 31.12 skal medlemmer som ikke har betalt de to siste årene strykes

 Er du spiller eller foresatt?  Klikk her for mer Info vedr. registrering og betaling via Spond

Ønsker du å bli støttemedlem? Fyll ut info i lenke: Støttemedlem i Fossum IF

Treningsavgift

Spilleravgiften skal dekke de direkte utgiftene klubben har i forbindelse med trening og kamp. Her nevnes drakter, baller, vester, kjegler, trenere, lagspåmeldinger, forsikringer, dommere etc. Spilleravgift fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Fossum IF innkrever medlemmene spilleravgift via Spond.

Laglederne for hvert lag skal fortløpende melde inn nye spillere i Spond, samt melde ut de spillerne som slutter.

For innkreving av spilleravgift gjelder følgende:

  • Treningsavgift gjelder for laget spilleren spiller med, ikke alder på spilleren. Dvs en spiller som er 15 år som spiller på 16 års lag, skal betale treningsavgift for Jenter/Gutter 16 – 19 år.
  • Treningsavgift sendes før sesongen starter.
  • Nye medlemmer som begynner i løpet av sesongen får faktura tilsendt fortløpende.
  • Medlemsansvarlig holder oversikt over hvilke spillere som har betalt, og purrer på de som ikke har betalt.
  • All innbetaling skal skje til Fossum IF sin bankkonto.

FIKS-ansvarlig i klubben skal ha beskjed om spillere som ikke har betalt treningsavgift og som dermed ikke er spilleberettiget. Disse skal settes inaktive i FIKS og kan ikke spille kamper for klubben

Satser 2024

Satser for treningsavgift og medlemskontingent er som følger:

Lag Treningsavgift Medlemskontingent
Jenter/Gutter 6år Gratis Kr. 200,-
Jenter/Gutter 7 – 12 år Kr. 1.000,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 13 – 15 år Kr. 1.600,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 16 – 19 år Kr. 2.100,- Kr. 300,-
Damer/ Herrer Kr. 2.600,- Kr. 300,-
Damer/herrer 7’er Kr. 1.600,- Kr. 300,-
Familiemedlemskap Kr. 500,-
Støttemedlem, pensjonister/trygdede Kr. 200,-

Tilskudd/ kontingentkasse

Skien kommune gir tilskudd til barn via en kontingentkasse. Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Ta kontakt med lagleder, trener eller medlemsansvarlig (Carlos Rios, 92 06 89 49) dersom dere er forhindret i å betale. Medlemsansvarlig tar så kontakt med kommunen og søker for det aktuelle medlemmet. Søknadsprosessen er konfidensiell.

Kontaktinfo

Send en epost til: post@fossum-fotball.no