Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontigent og Spilleravgift 2020

Fossum vedtok i 2020 at klubben tar i bruk Spond sin løsning for klubbadministrasjon 

Fossum er pålagt å bruke et elektronisk medlemsregister, og vi har valgt Spond pga. brukervennlighet, både for spiller, foresatte, trener og lagleder. Flere lag har begynt å bruke det, med kun positive tilbakemeldinger.  

Er du spiller eller foresatt?  Klikk her for mer Info vedr. registrering og betaling via Spond

Er du støttemedlem? Send en epost til medlem@fossum-fotball.no så tar vi kontakt.

Alle som spiller fotball i regi av Fossum må være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent. Skjer det en skade dekkes dette av klubbens forsikring. Dersom ikke medlemskontingent og spilleravgift er betalt, vil ikke spilleren kunne spille kamper for Fossum.

Satser for spilleravgift og medlemskontingent for 2020 er som følger:

Alder Spilleravgift Medlemskontingent
Jenter/Gutter 6år Gratis Kr. 200,-
Jenter/Gutter 7 – 12 år Kr. 1.000,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 13 – 15 år Kr. 1.600,- Kr. 200,-
Jenter/Gutter 16 – 19 år Kr. 2.100,- Kr. 300,-
Damer/ Herrer Kr. 2.600,- Kr. 300,-
Damer/herrer 7’er Kr. 1.600,- Kr. 300,-
Familiemedlemskap Kr. 500,-
Støttemedlem, pensjonister/trygdede Kr. 200,-

Skien kommune gir tilskudd til barn via en kontingentkasse. Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Ta kontakt med lagleder, trener eller medlemsansvarlig (Anette Hardli 91 77 22 44, eller Carlos Rios, 92 06 89 49) dersom dere er forhindret i å betale. Medlemsansvarlig tar så kontakt med kommunen og søker for det aktuelle medlemmet. Søknadsprosessen er konfidensiell.