Kvalitetsklubb

Fossum IF startet sin prosess for å sertifisere seg til kvalitetsklubb Nivå 1 i 2017, og ble sertifisert i 2019. Kvalitetsklubb Nivå 1 hjelper klubber til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at hver klubb kan tilby aktivitet med kvalitet. Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Erfaring viser at godt strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet samt gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve. NFF Kvalitetsklubb Nivå 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb.

Fossum IF sin klubbhåndbok ble laget som et resultat av prosessen i forbindelse med Kvalitetsklubbprosjektet. Ulike personer i klubben har bidratt med å skrive klubbhåndbokas ulike deler ut i fra kompetanse og erfaring i klubben. Forankring av klubbhåndboka i klubben skal gjøres via møter med trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre i klubben, samt gjøres kjent via klubbens hjemmeside og sosiale medier. Alle klubbens medlemmer skal hvert år gjøres kjent med klubbhåndboka og dens innhold.

Klubbhåndboka skal brukes i klubbens daglige drift ved at den inneholder all aktuell informasjon om rutiner, drift og kontaktpersoner i klubben.

Klubbhåndboka revideres fortløpende av klubbens styre. Større endringer i klubbhåndboka legges frem til godkjenning på klubbens årsmøte og endringene skal gjøres kjent for klubbens medlemmer via ulike møter i klubben, samt via hjemmeside og sosiale medier.

Klubbhåndboken er bygd opp etter hovedlinjene i kvalitetsklubbkonseptet:

 1. Aktivitet
  • Rekruttering
  • Sportsplan
  • Sportslig leder
  • Trenerveileder
  • Dommerutvikling
  • Sesongplanlegging og kampavvikling
 2. Organisasjon
  • Klubbhåndbok
  • Organisasjonskart
  • Økonomistyring
  • Årshjul
  • Politiattester
  • Kvalitetsklubbansvarlig
  • FIKS- ansvarlig
 3. Kompetanse
  • Lederkompetanse
  • Trenerkompetanse
 4. Samfunn og verdiarbeid
  • Verdier
  • Hjemmekamper
  • Fair play- ansvarlig
  • Trygge rammer

Se her for Klubbhåndbok: