Kompetanse

Lederkompetanse

For å sikre en god klubbdrift er det ønskelig at alle i fotballstyret i Fossum har gjennomført NFF lederkurs 1. Minst halvparten av styretsmedlemmer skal ha gjennomført dette kurset for å oppfylle kravet i Kvalitetsklubb Nivå 1. Hvis det er medlemmer av styret som ikke har NFF lederkurs 1, skal styrets leder sikre at alle medlemmer av styret gjennomfører kurset innen rimelig tid. Det er styreleder sitt ansvar at minimum halvparten av styret har godkjent lederkurs 1.

Trenerkompetanse

Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og retningslinjer. Fossum vil at alle barn og ungdom blir møtt av trygge trenere som har fotballspesifikk kompetanse.

NFFs trenerkurs inneholder sentrale kompetanseområder for å tilrettelegge for god fotballaktivitet.  Kompetansen man tilegner seg, skal være med å sikre en økt forståelse for trenerrollen. Bedre trenerkompetanse gir bedre fotballaktivitet på feltet for barn og unge. 
For aldersgruppen 6-12 år er målet at minimum en trener pr lag som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanningen. For aldersgruppen 13-19 år er målet at en trener pr lag som har gjennomført delkurs 1 og delkurs 3 i Grasrottrenerutdanningen, helst alle delkursene. 

Kompetanseplan

Fossum har utarbeidet en kompetanseplan som sikrer at klubben har eierskap til kompetansekravene. Kompetanseplanen viser oversikt over trenere med gjennomførte kurs og trenere som ikke har gjennomført dem. Klubben skal oppmuntre og legge til rette for at klubbens trenere gjennomfører Grasrottrenerkurset.

Kompetanseplanen tas opp på styremøtet i januar og følges opp av Sportslig leder gjennom hele året.