Forsikring og rutine ved skader

Klubbforsikring

Foreningen har forsikring på anlegg, utstyr og aktivitet på anlegget i Sparebank1 forsikring.

Idrettsforsikring

Alle som deltar i fotball i regi av klubber tilsluttet Norges Fotballforbund må være forsikret.

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

  • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret opp til de blir 13 år. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.
  • Etter fylte 13 år er aktive spillere og ledere/trenere forsikret ved påmelding av laget. Forutsetning er betalt medlemskontingent. Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
  • For detaljer om fotballforsikring se www.fotball.no. Skriv inn «forsikring» i søkefeltet for å få oppdatert informasjon.

Skader skal meldes elektronisk. Gå inn på www.fotball.no, skriv inn «forsikring» i søkefeltet og velg «Melde skade». Man kommer da inn på skjema som må fylles ut.