Forsikring og rutine ved skader

Klubbforsikring

Foreningen har forsikring på anlegg, utstyr og aktivitet på anlegget i Sparebank1 forsikring.

Idrettsforsikring

Alle som deltar i fotball i regi av klubber tilsluttet Norges Fotballforbund må være forsikret.  

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.  

 • Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret opp til de blir 13 år. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. 
 • Etter fylte 13 år er aktive spillere og ledere/trenere forsikret ved påmelding av laget. Forutsetning er betalt medlemskontingent. Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.  
 • For detaljer om fotballforsikring se www.fotball.no. Skriv inn «forsikring» i søkefeltet for å se forsikringsbevis, vilkår og oppdatert informasjon fra Norges fotballforbund på hva forsikringen dekker, blant annet: 
 • Forsikringssum 
 • Egenandel 
 • Frist for å melde skade 
 • Hvem forsikringen omfatter 
 • Hvor og når forsikringen gjelder 
 • Hva som dekkes/ hva dekkes ikke 
 • Skadeoppgjør 
 • På samme side kan man også lese informasjon om utvidet forsikring og hva denne dekker. Spilleren (eller foresatte) må selv tegne utvidet forsikring.  

Registrering av skade 

 • Ved oppstått skade må spilleren snarest oppsøke lege eller fysioterapeut og følge anbefalt behandling som må godkjennes av Idrettens skadetelefon.  
 • Skaden skal meldes elektronisk av spilleren selv eller foresatte: 
 • Gå inn på www.fotball.no, skriv inn «forsikring» i søkefeltet og velg «Melde skade».  
 • Logge inn på skademeldingen med Bank-ID 
 • Velg “Idrettsskade” 
 • Velg “Fotball” under Hvilket idrettsforbund har du avtale? 
 • Velg “Grunnforsikring” om spilleren kun er forsikret via Fossum IF, eller “Utvidet forsikring” om spilleren eller foresatte har tegnet utvidet forsikring. 
 • Fyll ut skademeldingen   
 • På forespørsel skal skaden kunne bekreftes av lagleder eller trener.  
 • Så snart skademeldingen er mottatt av forsikringsselskapet, blir det registrert skadesak med eget skadenummer. Orientering vil bli sendt til den som er skadet. For barn som er fylt 16 år, kan spilleren selv bestemme om foresatte skal informeres.  

Merk følgende: 

 1. Ved akutte og livstruende skader, skal man ta direkte kontakt med offentlig legevakt 
 1. Ved tannskade skal man ta kontakt med egen tannlege 
 1. All annen behandling må forhåndsgodkjennes