Målsetninger

Fossum skal være en breddeklubb tilhørende nordre bydel i Skien kommune. Klubben skal tilby fotballaktivitet til alle spillere årskull fra 6 år og opp til senioralder. Klubben har som mål å ta vare på alle, både de som er med kun for moro skyld, men også legge grunnlag for de som vil se hvor langt de kan nå som fotballspillere. Fossum skal være en klubb som har god kvalitet i all organisert fotballaktivitet.

Klubben er foreldredrevet. Det betyr at de yngste spillerne er avhengig av at det er foreldre som kan stille som trenere og lagledere. Når man nærmer seg senioravdelingen blir kravene til trenere høyere. Da vil fotballstyret, om det er nødvendig bistå i arbeidet med å finne trenere. Det vi helst ser for oss er at de som blir trenere for de yngste lagene tar imot tilbudet om trenerkurs og kan følge laget lengst mulig. Dette gir nødvendig kompetanse og trygghet i trenergjerningen, samtidig som spillerne har kjente personer å forholde seg til over lengre tid. Skifte av trener forårsaker ofte at spillere slutter og som igjen kan forårsake at lag går i oppløsning.

Alle er velkommen hos oss.

Ønsker du å bli medlem? Følg lenken i hovedmenyen.