Spillerformer og banestørrelser

På Fossum Arena settes kampene opp som følger (banenavn fotball.no):

  • 3 mot 3 = Gressbanen (Fossum gressbane 3er A, B og C)
  • 5 mot 5 = Minibanen (Fossum KG 5er)
  • 7 mot 7 = KG1 (Fossum KG 7er A) og KG2 (Fossum KG 7er B)
  • 9 mot 9 = KG1 + KG2 (Fossum KG 9er A) og KG3 + KG4 (Fossum KG 9er B)
  • 11 mot 11 = Fossum KG1, KG2, KG3 og KG4 (Fossum KG)

Se tabell under for spillformer, ballstørrelse, banestørrelse etc:

For utfyllende info, følg lenke under:

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/#Toppen