Årshjul

Årshjulet oppdateres fortløpende og tas opp på hvert styremøte som sikrer gjennomføring av punktene.

Januar
Utsendelse av invitasjon Fossum-cup
Påmelding ungdom og senior (fra 13 år). Frist 10.jan
Påminnelse til alle lag om å oppdaterte spillere i SPOND
Supplering av drakter
Få inn årsberetning fra alle lag
Arenareklame
Politiattest
Gå gjennom og revidere Klubbhåndbok, Sportsplan og hjemmeside 
 
Februar
Fossumcup
Påmelding lag barn (under 13 år). Frist: 10.feb
Kretsting 
Trener/lagledermøte jr/ senior
Skrive årsberetninger, budsjett og regnskap
Innkalling til årsmøte
 
Mars
Årsmøte
Utsendelse av Sommertreningstider 
Handlekveld Sport 1
Utsendelse av medlemskontingent og spilleravgift
Verve kioskgruppa
Leie stevnehallen. Frist 15. mars. Fritidsparken
Leie gymsal Venstøp skole. Frist 15.mars. Skien kommune
 
April
 
 
Mai
Sende ut info ang 17.5. Frist 1.mai 
Henge opp flagg 17. mai
Trener/lagledermøte jr/ senior
 
Juni
Melde inn lag/ endre nivå
 
Juli
 
 
August
Fossum dag (Oppstart av høstsesongen- før kampene begynner)
Trener/lagledermøte jr/ senior
 
September
Invitasjon årsfest
Bestille pokaler. Cara
Få inn ønsker til treningstider etter høstferien
 
Oktober
Distribuere nye treningstider (Fossum/ Venstøp). Frist: uke 40 (uka før høstferien).
 
November
Fordele neste års flaskedugnad
Årsfest
Påmelding vinterserien
Handlekveld sport1
Trener/lagledermøte jr/ senior
 
Desember
Utsendelse av invitasjon Fossum-cup