Beskrivelse av anlegget

Fossum arena ble åpnet i 1948 etter at daværende godseier Hermann Løvenskiold hadde kjøpt opp tomta og skjenket den til idrettsforeningen. På åpningsdagen var det 1200 tilskuere og det ble tatt 25 øre for å parkere sykkelen. Dette innbrakte 80 kroner. Anlegget var et flerbruksanlegg med rundløpsbane for friidrett, hopp og kastfelt. Det ble arrangert friidrettsstevner og det ble satt kretsrekorder på banen. Langs søndre langside var det tribune. Det ble også anlagt en mindre treningsbane på sørsiden av hovedbanen. En adkomstvei til naboeiendommen skilte anleggene. I forbindelse med treningsbanen ble det også bygd håndballbane med grusdekke. Foreningen hadde på det tidspunktet en aktiv håndballgruppe. Fossum hadde også skigruppe og hopperne holdt til i Steikelia og Fossumkollen.

Klubbhuset ble åpnet i 1956 og her var også Løvenskiold en viktig bidragsyter og særlig fru Løvenskiold var positiv til byggingen. Siden har dette hatt flere utvidelser og ombygginger. Bl.a etter en påsatt brann 1977. Utvidelser / rehabilitering i 1974, -97 0g 2006.

I 1991 ble det endringer på naboeiendommen og vi fikk flyttet adkomstveien til sørsiden av anlegget. Da fikk vi utnyttet tribuneområdet som ikke var i bruk og vi fikk en topp moderne grusbane – 90x45m som også ble brukt til treningskamper på våren.

Gressbanen fikk vi muligheten til å bygge takket være kommunen som ekspropierte naboeiendommen og 2 positive naboer som bidro med tilleggsareal slik at vi kunne få en bane med spilleflate 90x45m. Banen var ferdig sådd i 1994.

Garasjen bygd i 1995 

Kunstgressanlegget med lysanlegg, ble bygd i 2010

Sandvolleybanen 2011

Utstyrsboden i 2014

Lekeplassen i 2015

Aktivitetsplassen 2019

Tribunen 2020

Siden den første ombyggingen av klubbhuset i 1974 og fram til 2020, er det investert ca 17 mill kroner. I tillegg er det investert i asfaltering og vedlikeholdsutstyr. Fossum har ingen gjeld på anlegget.

Driftskostnaden på anlegget er ca 400 000kr pr år. Dette betyr en utgift på ca 1300 kroner pr aktiv spiller. Anlegget driftes på dugnad.

De ukentlige arbeidsoppgavene på anlegget er børsting og harving av kunstgressbanen, merking av naturgressbanen, slått av grøntområder, søppelplukking og sette fram søppeldunker på tømmedag.

Vinterstid er det snørydding foran klubbhus, brøyting av bane, vei og parkeringsplass. Salting av kunstgressbanen for å hindre is i kunstgresset.

Om våren er det oppsamling av granulat som er brøytet ut av banen og fordele dette ut på banen igjen.

Månedlig vedlikehold av målbur og målnett, bruk av løvblåser for å få granulat inn på banen igjen

Kunstgressbanen skal ha overflaterens og dyprens 1-3 g pr år. (4-6 timer pr gang) Naturgressbanen gjødsles 3 ganger om vår / sommer. Vertikalskjæres og toppdresses hvert år.