Bestilling av utstyr til laget

Fossum har et eget bestillingsskjema for bestilling av utstyr. Bestillingsskjemaet kan kun benyttes av lagledere, og det er kun fellesutstyr til laget som kan bestilles (eks isposer, tape, drakter)

Trykk på lenke for å komme inn på skjema:

Bestilling av utstyr til laget