Sportslig utvalg

Sportslig utvalg har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet, samt sikre implementering av sportsplan og revidering av den.

Leder i Sportslig utvalg skal være styremedlem i fotballgruppa og delta på alle styremøter.  

Fossum ønsker at alle i Sportslig utvalg har gjennomført Fotballederkurs 2, der sportslig ledelse er en av kursmodulene. Leder i Sportslig utvalg skal også deltar på møteplasser i regi av krets.  

Sentrale oppgaver for klubbens sportslige ledelse: 

  • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
  • Håndtere avvik fra sportsplanen. Eventuelle avvik skal rapporteres fotballstyret
  • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
  • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
  • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
  • Overordnet ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak
  • Overordnet ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere
  • Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år
  • Rekruttering av trenere
  • Utadrettet kontakt mot andre klubber og trenere i forbindelse med overganger, trenerroller og lignende

Sportslig utvalg har ingen økonomiske fullmakter