Historie

Fossum Idrettsforening ble stiftet 4. juli 1934 og er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF. I NIFs medlemsregister har idrettsforeningen nr. 08060002. Idrettsforeningens lover omfatter tilhørighet til overordnede ledd, årsmøtets oppgaver og andre bestemmelser som angår driften av foreningen.

Fossum Idrettsforening hadde i årene etter stiftelsen og i etterkrigstiden aktiviteter i fotball, håndball, friidrett og ski. Klubbens utøvere hevdet seg lokalt med mange gode prestasjoner. Mest kjent er klubben blitt som foregangsklubb innen damefotballen og var den første klubben i Telemark med dette tilbudet (1971).

Anlegget ble i sin tid gitt av Løvenskiold-Fossum og åpnet i 1948. Anlegget bestod den gang av fotballbane med friidrettsbane rundt og en mindre treningsbane. Klubbhuset ble åpnet i 1956 og har siden hatt flere utvidelser. Fotballanlegget har hatt flere fornyelser og i 2010 ble det nye kunstgressanlegget tatt i bruk.  Klubben har i dag bare fotball som idrettsaktiv gruppe. Mer historie om klubben finnes i vår jubileumsbok som ble utgitt i forbindelse med klubbens 75-års jubileum.

Idrettsforeningen skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Fossum Idrettsforening skal være en effektiv serviceyter for våre medlemmer, og et talerør overfor særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Foreningen skal i hovedsak arbeide for å gi tilbud til lokalbefolkningen, samt sportslig tilbud i tråd med foreningens sportsplan. Fossum ønsker å være en trafikksikker klubb samt å etterleve NFF status som kvalitetsklubb nivå 1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.