Fossum IF

Fossum IF
– Der gode opplevelser skapes!

Hovedmålet  for Fossum IF er å ha et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball nord for Skien sentrum. Vi rekrutterer primært spillere fra blant annet Venstøphøgda, Hoppestad, Ås, Valebø, Luksefjell, Limi, Rising, Langårdsfeltet og ikke minst Fossum og Århusvegen. I senioravdelingen har vi spillere fra et langt større område.

Klubben er foreldredrevet. Det betyr at de yngste spillerne er avhengig av at det er foreldre som kan stille som trenere og lagledere. Når man nærmer seg senioravdelingen blir kravene til trenere høyere. Da vil fotballstyret, om det er nødvendig bistå i arbeidet med å finne trenere. Det vi helst ser for oss er at de som blir trenere for de yngste lagene tar imot tilbudet om trenerkurs og kan følge laget lengst mulig. Dette gir nødvendig kompetanse og trygghet i trenergjerningen, samtidig som spillerne har kjente personer å forholde seg til over lengre tid. Skifte av trener forårsaker ofte at spillere slutter og som igjen kan forårsake at lag går i oppløsning.

Alle er velkommen hos oss.

Ønsker du å bli medlem? Følg lenken i hovedmenyen.