Innledning

Fossum IF sin klubbhåndbok ble laget som et resultat av prosessen i forbindelse med å bli en Kvalitetsklubb. Forankring av klubbhåndboka i klubben skal gjøres via møter med trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre i klubben, samt gjøres kjent via klubbens hjemmeside og sosiale medier. Alle klubbens medlemmer skal hvert år gjøres kjent med klubbhåndboka og dens innhold.

Klubbhåndboka skal brukes i klubbens daglige drift ved at den inneholder all aktuell informasjon om rutiner, drift og kontaktpersoner i klubben.

Klubbhåndboka revideres fortløpende av klubbens styre. Endringene skal gjøres kjent for klubbens medlemmer via ulike møter i klubben, samt via hjemmeside og sosiale medier.

Klubbhåndboken er bygd opp etter malen til Norges fotballforbund.

Klubbhåndboken ligger i sin helhet som hurtiglenke på høyre side.

Under følger innholdsfortegnelsen med lenker til de ulike kapitlene