Sponsorinntekter

Sponsoravtaler kan selges av Fotballgruppa og foreldre til medlemmer på alle lag i Fotballgruppa, eller av Sponsoransvarlig. Sponsoransvarlig eller fotballgruppas styre skal konfereres før sponsoravtale inngås.

Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret. Fotballgruppa eller en av komiteene kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret.

Inntekter fra sponsoravtaler solgt fra Fotballgruppa direkte tilfaller Fotballgruppa i sin helhet, mens sponsorinntekter solgt av foreldre tilfaller det aktuelle laget med 50 % i henhold til en gitt fordeling.

Det skal være en sponsoransvarlig i klubben som har ansvaret for oppfølging av avtalene og sponsorskilt.