Kontonummer

Kontonummer hovedforeningen: 2610 22 14519

Kontonummer fotballgruppa: 2610 22 08691

Alle innbetalinger/ utbetalinger til kontoene må merkes tydelig med lagsnavn (årskull), og annet vesentlig informasjon for at regnskapsfører skal føre inntekter/ utgifter riktig.