Kiosksalg

Kioskansvarlig sørger for vaktlister, innkjøp av varer til kiosken og leverer leder av Fossum IF signerte pakksedler for mottatte varer. Kioskvaktene skal være minimum 16 år.

Det er til enhver til en liten vekslekasse tilgjengelig for den som står i kiosken.

Kontantinntekter fra kiosksalget skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken). Det er den personen som står i kiosken den aktuelle dagen som teller opp og så kontrollerer leder av Fossum IF oppgjørsskjemaet. Leder av Fossum IF henter kontantbeløpet fra dagens salg og setter det inn på Fossum IF sin bankkonto. Kvittering sendes regnskapsfører. Salg over elektroniske betalingsløsninger (bankterminal og andre former for elektronisk betaling) rapporteres av leder av Fossum IF til regnskapsfører.

Kontanter skal ikke oppbevares i mer enn ett døgn før det settes inn på konto. Ansvarlige for kiosksalget henter og leverer kontantkassen og kasseoppgjørsskjema hos økonomiansvarlig. Før kassen leveres tilbake skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør».