Dugnad

Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben. Dugnader i Fossum IF skal basere seg på frivillighet. Derfor skal det ikke legges opp til at man må delta på dugnad, men at alle henstilles sterkt til å delta.

Kontantinntekter fra ulike dugnadsformer skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto.

Inntekter fra dugnader i regi av Fossum IF skal inngå i det ordinære årsregnskapet. Dersom det er ett enkelt lag som gjennomfører en egeninitiert dugnad, skal inntekten inngå i årsregnskapet på samme måte, men midlene disponeres av laget som gjennomfører dugnaden.