Dugnad og frivillig arbeid

Fossum er en foreldredrevet klubb med en av byens laveste medlemskontingenter og spilleravgifter. Dette er viktig for oss, fordi vi ønsker å gi tilbud til alle- uansett økonomi.

Å drifte en fotballklubb koster penger, vi er derfor avhengig av at våre medlemmer bidrar for å holde kontingentene nede.

Hallvakt i Mælahallen

Fossum har avtale med Skien kommune om å sitte hallvakt i Mælahallen tre dager i uken. Disse hallvaktene går på rundgang mellom lagene. Siden vi er flere medlemmer enn det er hallvakter i løpet av et år, går det derfor nærmere to år mellom hver gang hver spiller sitter hallvakt. Man må være fylt 16 år for å sitte hallvakt, det er derfor viktig at foresatte bidrar.

Fossum cup

Fossum cup avholdes hvert år i Skien Fritidspark. For å gjennomføre denne cupen trengs det hjelp av klubbens medlemmer til opprigg/ nedrigg av baner, sekretariat, banesekretariat og kakebaking.

Kioskvakt

Kiosken på Fossum er viktig, både økonomisk og sosialt på Fossum. Vi trenger derfor frivillige til å være med i kioskgruppa på Fossum for å holde kiosken åpen. De som bidrar i kioskgruppa, blir fritatt fra hallvakt i Mælahallen.

Flaskepantdugnad

Fossum setter opp hvilke lag som kan gjennomføre flaskepantdugnad, slik at alle får mulighet til å samle inn og pante flasker. Disse pengene går direkte til hvert enkelt lag.

Utover dette har hvert lag har derfor store mulighet for å gjennomføre egne dugnader som går rett i lagskassa.