Offentlige tilskudd og kompensasjoner

Tilskuddstyper og kompensasjoner for Fossum IF er (listen er ikke uttømmende):

  • Mvakompensasjon
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  • Spillemidler til utstyr
  • Grasrotandel
  • Midler fra ulike stiftelser o.l.
  • Skien kommunes kontingentkasse

Spillemidler fra Norsk Tipping søkes av og tilfalles Hovedforeningen . Dette går til anlegg og oppgradering av anlegg.

Fotballgruppa disponerer midler fra Grasrotandelen. Dette er registrert på fotballgruppas organisasjonsnummer.

Klubben kan også søke om midler fra ulike stiftelser og fond. Eksempelvis Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, DNB-stiftelsen oa.

Skien kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av Enhet for Kultur- og Fritid. Ordningen er for barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien. Kontingentkassa dekker utgifter inntil kroner 3.000,- som kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. Tilskuddet gis per person per år som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer. Lagleder har ansvar for å informere foresatte om ordningen.