Lagskasser

Alle lag i klubben skal ha sitt eget internregnskap, kalt lagskasse. Lagskassen er ment for å dekke utgifter som laget selv må dekke, som for eksempel deltagelse på cuper. Inntekter i lagskasser kan være for eksempel andeler av solgte sponsoravtaler og egne tiltak/dugnader som for eksempel innsamling av flasker i nærområdet til pant.

Alle lag får tilbakebetalt en viss sum av spilleravgiften til sin respektive lagskasse.

Lagskassene styres i sin helhet av klubben og det skal ikke være private bankkonti knyttet til lagskasser. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Kostnader og inntekter påføres lagenes prosjektkoder for å kunne spesifisere på lagsnivå.