Sesongplanlegging og kampavvikling

Planlegging av kommende sesong samt følge opp kampavviklingen er viktig for å skape arenaer for god utvikling og mestring. Dette vil også lette hverdagen for alle som er involvert. Sportslig utvalg skal gjennomføre trener/ lagledermøter hvor lagspåmelding og retningslinjer for kampavvikling er tema.

Klubbens rutiner rundt lagspåmelding og kampavvikling er godt forankret hos alle i klubben. Sportslig utvalg har ansvaret for at lagene blir meldt på riktig nivå, spillform og med riktig antall lag. Sportslig utvalg har, sammen med klubbens trenere og lagledere, også ansvar for at hjemmekamper avholdes etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. Sportslig utvalg skal delta på møteplasser knyttet til kampavvikling og sesonggjennomføring i regi av krets.

Hjemmekamper

For å skape gode og trygge rammer rundt alle barne- og ungdomskamper på Fossum, skal disse gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. 
 
Fossum arbeider for at alle kamper gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. Fossum ønsker at det skal være gøy og hyggelig for motstanderne å komme på besøk. 

Kampverten har en sentral rolle før, under og etter kampen, og er klubbens ansikt utad. Oppgaven som kampvert kan for eksempel gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis.

Kampvert

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt kampen er kampvert et viktig tiltak. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play og sørge for at kamplederen (dommer) får tilstrekkelig med støtte.

Kampverten skal ha på en egen kampvertvest for å være lett synlig.

Kampvertens oppgaver:

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen begge lag og dommer (e).
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til foreldrevetteregler og klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen

 • Takker begge lag og dommer
 • Ta initiativ til rydding rundt banen etter kampslutt