Morten Forsberg tildelt Årets lederstipend

På årets kretsting ble vår leder Morten Forsberg tildelt Årets Lederstipend for sin innsats i Fossum.

Begrunnelse for prisen er:
• Morten har det siste året jobbet aktivt for å få til et godt tilbud innen dame/jente-fotball i Grenland Nord med bl.a. å ha vært med å lande en samarbeidsavtale mellom Fossum – Storm – Odd
• Han har vært leder av fotballstyre i 2 perioder, og sitter som leder på nåværende tidspunkt. I tillegg er han fotballstyretsrep. inn i hovedforeningen.
• Han har innehatt de fleste verv i fotballstyret opp gjennom de siste ti-årene.
• Han er aktivt med i ulike arrangementer i klubben som fotballskole og Fossum cup m.m.
• Morten er opptatt av å gi medlemmer oppgaver som de brenner for. Han mener det er viktig for å holde medlemmene engasjert.
• Morten har vært en del av klubben tilbake i hvert fall siden tidlig 90-tallet med å være aktiv fotballspiller på A-laget herrer, trener for aldersbestemte lag på, både gutte- og jentesiden.
• Morten har vært trener /lagleder i klubben i en årrekke, både før han fikk egne barn og for sine egne barn.

Vi er selvfølgelig helt enig i at Morten fortjener denne prisen, og er takknemlig for all tid og energi han over flere år har lagt ned i klubben vår.

Gratulerer Morten!