Årsmøte 2019

Husk Fossum IFs årsmøte på klubbhuset tirsdag 12.mars klokken 18:30.

Her skal ny sportsplan behandles, samt gjennomgang av årsberetninger og regnskap.

Vel møtt!

Dagsorden årsmøte 2019

Regnskap Fotballgruppa 2018

Resultat 2018 med budsjett

Sportsplan Fossum 2019

Årsberetning Fossum Idrettsforening 2018 Fotballgruppa.docx

Årsberetning Fossum Idrettsforening 2018