Årsmøte avholdt

 

Årsmøte ble avholdt tirsdag 12.mars med 16 stemmeberettiget medlemmer tilstede.

Hovedforeningens og fotballstyrets årsberetninger ble gjennomgått, regnskap for 2018, budsjett for 2019, ny sportsplan ble vedtatt, samt priser delt ut.

Vi takket av Gro Nordbø Forsberg fra hovedforeningen, og Anette Anette Hoppestad Hardli og Morten Forsberg fra fotballstyret.

Anne Grete Kringlåk ble valgt inn som ny sekretær i hovedforeningen og Ivar Horrigmo og Carlos Rios ble valgt inn som nye medlemmer inn i fotballstyret.