Vil du være med å påvirke sportsplanen i Fossum?

VIL DU VÆRE MED Å PÅVIRKE SPORTSPLANEN I FOSSUM?
Sportsplanen i Fossum er under revidering. Sportslig utvalg har fått mandat av styret til å gjøre denne jobben. Det foreligger nå et førsteutkast som vi ønsker at hele klubben skal få mulighet til å påvirke. Det blir dermed lagt opp til et møte i etterkant av lagledermøtet tirsdag 26.februar. Tidspunktet blir da ca. klokka 20.00.
Her kan alle Fossums medlemmer komme med sine meninger om noe bør tas vekk, legges til eller endres.
Det er flott om man setter seg inn i sportsplanen i forkant av møtet. Utkast kan mottas på mail. Send da forespørsel til aksel.rod@ttgymnas.no