Vil ikke bli sinnasnekker!

– Vi har nå brukt vårt nye anlegg i et halvt år og vi må alle hjelpe til i å lette vedlikeholdet, sier Per Lauritsen. Han er sportslig leder, men har også påtatt seg ansvaret for vintervedlikeholdet sammen med Sven Ingar Skilbred.

– Først og fremst gjelder det fjerning av mål fra banen. Jeg har blitt enig med klubben om at jeg rydder snøen på ettermiddag før trening, noe som gjør at ved nedbør må jeg gå fra jobb tidligere enn vanlig. Da blir det ressurskrevende å skyve mål ut av en snødekt bane. Alle målene må ut av banen ved siste trening.

– På den store banen må 11-målet nærmest klubbhuset skyves helt inn til nettet. Alle de andre målene må settes utenfor banen opp mot Hoppestadveien. Dette fordi snøen skal skyves ut over langsidene. På den lille banen gjelder det samme; målene må ut på asfalten.

Det andre som gjelder anlegget er forsøplingen. Det spyttes ut snus, kastes søppel, glemmes flasker og klær. Alt dette er med på å forringe anlegget. Her må alle bidra til at man ikke forsøpler og tar en plukkerunde på eget initiativ. Ingen lag er unntatt her.

– Vi har nå fått en forsmak på hvordan banen er under vinterforhold og erfaringene er gode. Vårt håp er at vi skal holde banen åpen hele vinteren. Er det for kaldt vil det ikke være forsvarlig å trene, men underlaget skal vi prøve å få helt topp.

Om vi ikke får til at alle bidrar med sitt i vedlikeholdet vil banen bli stengt, men det håper Per ikke skjer. Han vet at hvis alle bidrar så får vi en fin treningsbane, også vinterstid. Han vil ikke bli «sinnasnekker»!