Tag Archives: Kunstgressprosjektet

Anleggsarbeidet er i gang

Entreprenøren er nå i gang med arbeidet på den nye kunstgressbanen. Det skal først graves ut jord, for så å kjøre på fyllmasse. Det blir to baner, en full 11-er-bane der den gamle banen har ligget, og en liten 7-er-bane ved klubbhuset (som man kan spille femmer på). Mellom klubbhuset …

Les mer

Anleggsoppstart

Det er nå valgt entrepenør, Kaare Mortensen AS fra Larvik. De har lang og bred erfaring fra andre anlegg og baner og får gode skussmål av tidligere kunder.

Les mer