Anleggsarbeidet er i gang

Anleggsmaskinene er i full gang med ny kunstgressbane.

Entreprenøren er nå i gang med arbeidet på den nye kunstgressbanen. Det skal først graves ut jord, for så å kjøre på fyllmasse. Det blir to baner, en full 11-er-bane der den gamle banen har ligget, og en liten 7-er-bane ved klubbhuset (som man kan spille femmer på).

Mellom klubbhuset og kunstgressbanene støpes det en mur. Dette vil bli en vegg man kan spille mot på 7-er-banen.

Alt går foreløpig etter planen.