Forslag til kandidater for æresbevisning

På siste årsmøte ble det vedtatt statutter for tildeling av æresbevisninger i Fossum I.F. Vi ber om forslag på kandidater innen 30.11.17. Forslag sendes hovedstyre i Fossum I.F. postboks 376, 3701 Skien eller på mail til viktor.arvesen@gmail.com.

Følgende ble vedtatt:

 

  • Generelle bestemmelser

Vedtak om tildeling av Æresbevisninger i Fossum I.F.  (Æresmedlemsskap, Innsatspokal og Årets navn) fattes av hovedstyret.

Alle klubbens medlemmer kan innen 31.november hvert år komme med skriftlig forslag til kandidat for æresbevisning. Forslag behandles konfidensielt.

Dersom medlemmer av hovedstyret eller hovedstyrets nærstående er nominert for æresbevisninger skal vedkommende fratre under behandling av saken.

Mottakere av æresbevisninger tildeles glasspokal med inngravering og diplom.

Æresbevisninger deles fortrinnsvis ut på årsmøtet, men kan også tildeles ved annen passende anledning.

 

  • Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste æresbevisning og tildeles medlemmer som har ytt betydelige og verdifulle tjenester for idrettslaget over mange år. Innsatsen kan være av sportslig, administrativ eller annen karakter.

Æresmedlemsskap utdeles etter vurdering av kandidater og er ikke en fast årlig utdeling.

 

  • Innsatspokal

Innsatspokalen tildeles enkeltmedlem for særlig innsats for klubben over tid. Innsatsen kan være knyttet til trener eller lederverv, sportslig aktivitet, dugnadsinnsats eller annen type innsats som gir merverdi for klubben.

Innsatspokalen utdeles etter vurdering av kandidater og er ikke en fast årlig utdeling.

 

  • Årets navn

Årets navn tildeles den eller de som har gjort en særlig innsats for klubben inneværende år. Innsatsen kan være av sportslig, administrativ eller annen karakter og vedkommende trenger ikke å ha medlemsskap eller fastsatte frivillige verv i klubben. I motsetning til Æresmedlemskap og Innsatspokalen som forutsetter innsats over tid, kan  Årets navn-prisen også tildeles personer som har ytt en ekstra innsats eller oppnådd særskilte prestasjoner i en avgrenset periode, f.eks. ved gjennomføring anleggsprosjekter el.l.

Årets navn-prisen deles ut årlig.