Fossum

Informasjon som gjelder alle lag på fossum

FOTBALLBANENE OG LEKEPLASSEN STENGES

Fossum Idrettsforening tar ansvar i forhold til Korona.   Tidligere har vi stanset all organisert trening.  Tidligere har vi stengt klubbhuset / garderober og nå velger vi også å stenge lekeplassen og fotballbanene for all aktivitet. Ber om respekt for dette. Hovedstyre og fotballstyre

Les mer

Nye æresmedlemmer

På foreningens årsmøte ble Mette Arvesen, Tony Døvik og Magne Thommesen utnevnt til nye æresmedlemmer for sin store innsats i Fossum. Vi gratulerer.

Les mer

Corona-virus – All aktivitet stanses fra 12.3.20

Norges Fotballforbund har besluttet at all aktivitet innen breddefotballen stanses ut april. Dette gjelder treninger, kamper og samlinger Fossum idrettsforening forholder seg til dette vedtaket og stanser all aktivitet fra 12.03.2020 https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/    

Les mer

ÅRSMØTE ONSDAG 11. MARS

Minner om årsmøte på klubbhuset onsdag 11.mars kl 1830. Dokumenter som skal behandles, ligger under fanen Fossum IF / årsmøte samt under klubbdrift. Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Det er her du kan påvirke aktiviteten i foreningen og det er derfor viktig å komme på årsmøte. Vi oppfordrer derfor spesielt …

Les mer

FOSSUM ER LIK KVALITETSKLUBB!

Fossum har fått status som kvalitetsklubb 👍På fotballkretsen ting lørdag, fikk våre delegater Karianne Resare og Ivar Horrigmo det synlige beviset av kretsleder Terje Killi.

Les mer

KARIANNE FIKK PRIS PÅ ÅRETS KRETSTING

Karianne sammen med visepresidenten i NFF Arne Larsen Økland og kretsleder Terje Killi. Prisen ble overrakt med følgende begrunnelse: Karianne som leder i Fossumfotballen har vist en klar vilje til å føre Fossum`s tradisjoner med jentefotballen videre. NFF Telemark har merket seg at Karianne har tatt dette ansvaret med flid …

Les mer

FOSSUM SpareBank1 Cup

Fossum IF, Skien ønsker igjen velkommen til FOSSUM SpareBank 1 Cup i Skienshallen, lørdag 1. og søndag 2. februar 2020. Dette er en fotballcup for jenter/damer i Skien fritidspark. Det er påmeldt 83 lag. Innledene kamper (puljespill + J12): lørdag fra kl. 09-18:30 Sluttspill (A&B + J8/9/10/11): søndag fra kl. 09-19:20 Velkommen i …

Les mer

FORSLAG TIL ÆRESBEVISNINGER

Vedtak om tildeling av Æresbevisninger i Fossum I.F.  (Æresmedlemsskap, Innsatspokal og Årets navn) fattes av hovedstyret. Alle klubbens medlemmer kan hvert år komme med begrunnet skriftlig forslag til kandidat for æresbevisning. Æresbevisninger deles fortrinnsvis ut på årsmøtet, men kan også tildeles ved annen passende anledning. Kriteriene for prisene finnes på …

Les mer

ÅRSMØTE

Hovedforeningen og fotballgruppa har felles årsmøte onsdag 11. mars 2019 kl 1830 på klubbhuset. Forslag på saker som ønskes behandlet, må være levert styre seinest 26. februar.

Les mer