Protokoll årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 ble gjennomført 9. mars på Teams grunnet covid-19, takk til alle som deltok.

Vedlagt ligger protokoll.