Vellykket gjennomføring av årsmøte 2023

Årsmøte ble gjennomført 7. mars med Viktor Arvesen som dirigent.

Årsberetninger, regnskap og budsjett ble godkjent av stemmeberettigede.

Medlemskontingent og spilleravgift ble stående uendret.

Signert protokoll ligger under Fossum IF/ årsmøte

Hovedstyret 2023:

Leder:

Styremedlem: Kittil Vala

Styremedlem: Viktor Arvesen

Fotballstyret 2023:

Leder: Morten Forsberg

Nestleder: Anette Hardli

Styremedlem: Ivar Horrigmo

Styremedlem: Linn Iren Gusfre

Styremedlem: Carlos RIos

Styremedlem: Anne- Lene Lundsett

Styremedlem: Lene Bigset

Styremedlem: Line Camilla Roland

Kontrollutvalget 2023:

Medlem: Ruth Haukenes

Medlem: Jostein Johnsli

Varamedlem: Jon Ytterbø

Varamedlem: Magne Thommesen

Økonomiutvalg 2023

Andreas Billington

Valgkomite 2023

Martin Horrigmo

Styremøtet ble avsluttet med å dele ut følgende priser:

Årets navn:

Jan Helge Bergland

Gisle Wivilson

Morten Forsberg

Innsatsprisen:

Carlos Rios

Æresmedlemmer:

Nils Ytterbø

Bjørn Ola Pedersen

Viktor Arvesen ble takket av som leder for hovedforeningen. Fossum er svært glade for at han fortsetter sitt arbeid i klubben!!