Presentasjon av fotballstyret 2021

Her er presentasjon av fotballstyret 2021:

Leder: Carlos Rios

Carlos er nyvalgt leder av fotballstyret og er også aktiv i Fossum som spiller på herrelaget og som trener/lagleder for G9/10. Carlos kan kontaktes vedr. spørsmål om medlemskap og kontingent, bruk av SPOND, økonomi, utstyr mm., og andre aktuelle henvendelser i kraft av hans lederrolle i fotballstyret. Hvis Carlos ikke kan svare deg, vet han garantert hvem du kan kontakte!

Styremedlem: Karianne Karlsen Resare

Karianne har tidligere vært styreleder i Fossum, og vil fortsette å bidra som styremedlem. Hun har bl.a. vært en sterk pådriver bak Odds elitesatsing for jentene, og for at A-lagsjentene i 2021 skal spille på Skagerak Arena for Odd.

Styremedlem: Anette Hoppestad Hardli

Anette har holdt en stø hånd over bl.a. banefordeling og treningstider for oss i lang tid. Hun er lagleder for J15/J17 og har spilt i Fossum hele livet. Anette kan kontaktes ved spørsmål om nettside, treningstider, banefordeling og halleie.

Styremedlem: Ivar Horrigmo

Ivar er sportslig leder med flere ulike ansvarsområder, bl.a. formidling av kurs/utdanning til klubbens trenere, som f.eks. grasrottrener-kursrekkene i regi av NFF. Han er også overgangsansvarlig og har et medansvar for utstyrsbua. Ivar kan kontaktes ved sportslige spørsmål, og har et særlig ansvar knyttet til spillere som melder overgang, hospitering, samt trenerkurs- og utdanning. Han er også lagleder for G19.

Styremedlem: Jonathan Skalleberg

Jonathan er lagleder for Herrelaget og har bidratt i forskjellige roller i klubb og styre i flere år allerede. Koordinering av dommere til kamper er blant hans hovedoppgaver i år. Han kan kontaktes ved spørsmål knyttet til A-laget, kampdommere og utstyrsbua.

Sekretær: Ørjan Gullhaug

Ørjan ble valgt inn som sekretær i styret i 2021. Han bistår styrets leder og medlemmer med ulike arbeidsoppgaver, som bl.a. referat fra styremøter og andre praktiske gjøremål. Han kan kontaktes ved spørsmål om utstyrsbua og generelt hjelpe deg å finne frem til hvem du kan kontakte til hvis du er usikker.

Representant fra hovedstyret: Viktor Arvesen

Viktor er Fossums «grand old man» og har vært en viktig pådriver på damefotballen i Fossum og i vår region generelt siden 70-tallet. Han er mannen vi kan takke for utmerkede baneforhold året rundt. Viktor er leder av hovedstyret og er en viktig del av fotballstyret som representant derfra.