Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet

Fossum IF åpner banen for begrenset aktivitet i privat regi mot at spesifikke retningslinjer følges. Resten av anlegget (garderober, utstyrsbod og klubbhus) er stengt.

Retningslinjene er utarbeidet av Norges Fotballforbund for å hindre smitte:

  • Det kan maksimalt være 5 personer sammen i en gruppe, med en avstand på minst 2 meter.
  • Det skal alltid være en voksen tilstede for barn i barneskolealder (én barn pr. 4 barn)
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac.

Ingen organisert trening i Fossum

Fra Fossum sin side vil vi presisere at all organisert lagsaktivitet fortsatt er stengt. Dette gjelder også mindre grupper. Vi ber om at Fossum sine kanaler ut til spillere ikke brukes til å koordinere aktivitet eller oppfordringer om å samles til trening. Dette på grunn av at Fossum ikke har kapasitet til å påse at smittevernregler blir fulgt.

koronavettregler_barn_og_unge