FORSLAG TIL ÆRESBEVISNINGER

Vedtak om tildeling av Æresbevisninger i Fossum I.F.  (Æresmedlemsskap, Innsatspokal og Årets navn) fattes av hovedstyret. Alle klubbens medlemmer kan hvert år komme med begrunnet skriftlig forslag til kandidat for æresbevisning. Æresbevisninger deles fortrinnsvis ut på årsmøtet, men kan også tildeles ved annen passende anledning. Kriteriene for prisene finnes på vår hjemmeside under «klubben».

Forslag behandles konfidensielt og sendes styrets leder Viktor Arvesen innen 22. februar.

Adresser: viktor.arvesen@gmail.com – Postboks 376, 3701 Skien – Mælagata 139, 3716 Skien