ÅRSMØTE

Hovedforeningen og fotballgruppa har felles årsmøte tirsdag 12. mars 2019 kl 1830 på klubbhuset. Forslag på saker som ønskes behandlet, må være levert styre seinest 26. februar.