Klubbdommerkurs onsdag 10.juni

Onsdag 10 juni blir det arrangert klubbdommerkurs på Fossum. Dette er for foreldre og spillere som er 12 år eller eldre . Vi ønsker særlig at spillere over 12 år deltar, da dette kan bli en god ressurs for klubben. Se link for å få et bedre innblikk https://www.fotball.no/Documents/Kretser/Hordaland/Krets/Brosjyrer/Klubbdommerkurs.pdf

Dersom det er 25 eller færre som melder seg på blir kurset fra kl 18-21. Er det over 25 deltagere vil kvelden bli delt i to der første pulje har kurs fra 17-19.15 og andre pulje fra 19.30-21.45. Mer informasjon kommer senere.

Påmeldning innen 7.juni til undertegnede på mail eller tlf.

Ingrid Jensen Vogsland
95092733