Henting av Fossumtøy tirsdag 26.mai 18.30-20.00

Oppfordrer alle som har bestilt tøy på handlekvelden om å hente tøyet tirsdag 26.mai 18.30-20.00! Vi holder enten til i storsalen eller i kjelleren..

Husk bankkort!