DÅRLIG BESØKT ÅRSMØTE

Tirsdag 3. mars ble det holdt årsmøte for fotballgruppa og hovedforeningen på klubbhuset. De siste års økende oppslutning på årsmøte, gjorde at vi også denne gangen regnet med godt besøk. Spesielt fordi vi bl.a. la fram en revidert sportsplan som skal være styringsdokumentet for den sportslige satsingen framover mot 2017. Riktignok har sportsplanen ligget på hjemmesiden en stund, så interesserte har hatt muligheten til å bli kjent med den. Et mål for styre er at alle lagledere og trenere skal bli veldig godt kjent med sportsplanen fordi den er arbeidsinstruksen for virksomheten rundt lagene våre.

Årsmeldinger, regnskaper, budsjett, m.m. ble vedtatt uten spesielle merknader. Valgene ble raskt unnagjort da det var gjenvalg i begge styrene. I hovedstyre kom Christine Ødegaard Sivertsen inn som nytt medlem. Styre og komiteer for 2015 er lagt inn et annet sted på hjemmesiden. Medlemskontigenten blir uforandret og det samme gjelder spilleravgiften med et lite unntak.

Foreningens innsatspris som er en «høythengende»  pris, ble for 2014 tildelt Gro Nordbø Forsberg og Kjetil Loen for deres mangeårige innsats i Fossum. Vi gratulerer.