Ny utstyrsbod åpnet

åpning-utstyrsboden

Tirsdag 10. mars er en ny begivenhetsdato i Fossum. Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland ga gave på 250 000 kr.Utstyrsboden ble da tatt i bruk og det ble holdt visning for innbudte gjester. En av gjestene var Finn Erik Karlsen fra SpareBanktiftelsen Telemark – Grenland og han hadde med seg sjekken. Dermed er bygget som har kostet over 500 000 kroner fullfinansiert uten at vi har behøvd å ta opp lån. Dette fordi vi også har fått kommunalt tilskudd samt tilskudd fra spillemidlene. Ca. 600 dugnadstimer bidro også til at vi slapp unna låneopptak. Byggmester Lauritsen har satt opp bygget og vært en viktig bidragsyter i hele prosessen. Alt innvendig er gjort på dugnad. Nå er det opp til alle aktive å bidra til at alt utstyr settes på riktig plass etter bruk.