500 000 kr til Fossum!

image

Gjensidigestiftelsen gir en halv million kroner til en eget aktivitetspark på Fossum. Nils Ragnar Myhra fra stiftelsen kom på overraskende besøk tirsdag kveld under felles styremøte for hovedforeningen og fotballgruppa. – Dette er helt fantastisk og en flott inspirasjon til å gjøre Fossum til en enda bedre nærmiljøanlegg, sier Viktor Arvesen, leder i hovedforeningen.

Detaljplanleggingen starter umiddelbart og det kommer til å bli et flott område for små og store. Myhra sa at ved tildeling av så mye midler var gjennomføringsevne i klubben viktig, og der har Fossum vist i lang tid at dette er noe man har.