PÅMELDINGER 2015 OBS vinterseriene

Turneringer/serier for lag i Telemark 2015 Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristene bør overholdes. Lag som meldes på etter frist vil bli fakturert 50 % ekstra lagspåmeldingsavg. (Ex. Borg G14 melder på lag etter fristen, faktureres ordinær lagspåmeldingsavgift 2470,- + 1235,- = 3705,-)

Turnering/serie Menn

3.div avd. 5 – seriestart 11.april Påmeldt

4.div Beregnet seriestart mandag 13.april Påmeldt

5.div Beregnet seriestart torsdag 16.apr Påmeldt

6.div Beregnet seriestart tirsdag 14.apr Påmeldt

7.div Beregnet seriestart torsdag 16.apr 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

Turnering/serie G19

G19 Kval Interkrets/1.div 1.feb 2015

Alle G19 lag fra den enkelte krets kan for vårsesongen melde seg på kvalifisering til IK. Siste påmeldingsfrist er 1. februar. Kvalifiseringsspillet settes opp uavhengig av lagenes kretstilhørighet. Det skal kvalifiseres inn 6 lag til høstens G19 IK hvor det skal spilles dobbel serie. Spillformen bestemmes av administrerende krets avhengig av antall påmeldte lag.

EKS 1:

Dersom det melder seg på 6 lag fra Vestfold, 6 lag fra Buskerud og 4 lag fra Telemark – totalt 16 lag, opprettes det to avdelinger med 8 lag i hver. Disse spiller enkeltserie hvor de 3 beste i hver avdeling (=6 lag) skal spille dobbeltserie i høstsesongen om å bli Interkretsmester.

EKS 2:

Dersom det melder seg på 3 lag fra Vestfold, 4 lag fra Buskerud og 2 lag fra Telemark – totalt 9 lag, opprettes det én avdeling. Disse lagene spiller enkeltserie hvor de 6 beste skal spille dobbeltserie i høstsesongen om å bli Interkretsmester.

Resterende lag spiller enkeltserie høst.

G19 2.div 1.feb 2015

Spiller enkeltserie på våren. De to beste lagene rykker opp i 1.div høst, resterende lag spiller G19 2.div Høst.

Vinterserie G19 (NM-Kval) Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie G16

G16 Kval Interkrets/1.div 1.feb 2015

Kvalifisering til Interkrets. Det beste Telemarks-laget i Interkrets blir kretsmester. Serien vil bestå av 10 til12 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta, vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkeltserie på våren. De 4 beste er kvalifisert til Interkrets. Resterende lag spiller enkeltserie høst.

G16 2.div 1.feb 2015

Dette er for lag som ikke ønsker å delta i Interkrets, samt lagene som ikke kvalifiserte seg til spill i G16 1.div. De 2 beste lagene rykker opp til 1.div høst. Resterende lag spiller enkeltserie høst. Ved stor påmelding kan det bli 2 avdelinger der vinnerne rykker opp til 1.div høst

G16 9er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 9er.

G16 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er/9er og 7er.

Vinterserie G16 (NM Kval) Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie G14

G14 Kval Interkrets/1.div 1.feb 2015

Kvalifisering til Interkrets. Det beste Telemarkslaget i Interkrets blir kretsmester. Serien vil bestå av 10 til12 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkeltserie på våren. De 4 beste lagene er kvalifisert til Interkrets. Resterende lag spiller enkeltserie høst.

G14 2.div 1.feb 2015

Lag som ikke ønsker å delta i Interkrets, samt lagene som ikke kvalifiserte seg til 1. div. De 4 beste lagene rykker opp til 1.div høst. Ved stor påmelding kan det bli 2 avdelinger der 2 lag fra hver avd. rykker opp til 1.div høst.

G14 9er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 9er.

G14 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er/9er og 7er.

Vinterserie G14 Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie G13

G13 9er 1.div (nivåinndelt påmelding) 1.feb 2015

2 avdelinger 1.div Vår med 10 lag. De 6 beste lagene i hver avdeling samles i 1. div høst for å spille om KM tittel. Resterende lag fra 1. div vår +3(4) beste lagene i hver 2. div avdeling spiller 2. div høst. Antall avdelinger bestemmes av antall påmeldte lag.

G13 9er 2. div 1.feb 2015

2 avdelinger vår med 9-10 lag. De 3(4) beste lagene i hver avdeling forblir i 2. div. Resterende lag spiller 3.div høs Høst. Antall avdelinger bestemmes av antall påmeldte lag.

G13 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 9er og 7er.

Vinterserie G13 Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie G12 7er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie G11 7er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie G10 5er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie G09 5er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie G08 5er Kampkvelder 1.mars 2015

Turnering/serie G07 5er Kampkvelder 1.mars 2015

Turnering/serie G06 3er Kampkvelder 1.mars 2015

Turnering/serie M34.07er

M 34.07 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

Vinterserie M34 Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie M39.07er

M 39.07 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

Turnering/serie Kvinner

2.div Vestfold Påmeldt

3.div Buskerud Påmeldt

4.div Telemark 1.feb. 2015

Kvinner 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

Vinterserie Kvinner Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie J19

J19 1.feb 2015

Det spilles dobbeltserie vår/høst. Vinneren blir Kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

J19 9er 1.feb 2015

Det spilles dobbeltserie vår/høst. Vinneren blir Kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

J19 7er 1.feb 2015

Det spilles dobbeltserie vår/høst. Vinneren blir Kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er/9er og 7er.

Vinterserie J19 (NM Kval) Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie J16

J16 Kval Interkrets/1.div 1.feb 2015

Kvalifisering til Interkrets. Serien vil bestå av 10 lag. Blir det flere lag som ønsker å delta vil det bli foretatt en rangering. Det spilles enkeltserie på våren. De 4 beste lagene er kvalifisert til Interkrets. Resterende lag spiller enkeltserie høst. Det beste Telemarks-laget i Interkrets blir kretsmester.

J16 9er 1.feb 2015

Det spilles dobbeltserie vår/høst. Vinner blir Kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 9er.

J16 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM. NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 7er.

Vinterserie J16 (NM Kval) Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie J14

J14 1.div 1.feb 2015

Vinneren blir kretsmester Spiller dobbeltserie vår/høst.

J14 2.div 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst.

J14 9er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 9er.

J14 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 11er og 7er.

Vinterserie J14 Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie J13

J13 9er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

J13 7er 1.feb 2015

Spiller dobbeltserie vår/høst. Vinner blir kretsmester. Blir det flere avdelinger spiller vinnerne om KM.

NB: Det er fri flyt av spillere mellom 9er og 7er.

Vinterserie J13 Kampene blir spilt i perioden jan-mars 17.des 2014

Turnering/serie J12 7er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie J11 7er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie J10 5er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie J09 5er Seriespill 1.mars 2015

Nivåinndeling – lagene meldes på i 3 forskjellige nivå:

Lite øvd – Øvd – Mye øvd

Turnering/serie J08 5er 1.mars 2015

Turnering/serie J07 5er 1.mars 2015