Julehilsen fra Nilsen

Ny hovedtrener for A-lag damer er Terje Nystad. Han signerer en kontrakt på ett år, med mulighet for ett års forlengelse. Les mer i julehilsen fra leder Espen Nilsen.

Det er med glede og lettelse jeg kan melde at Fossums A-lag for damer nå har fått ny hovedtrener. Terje Nystad kommer til å starte i jobben i januar. Prosessen med å finne ny trener til damelaget har tatt  lang tid, og skapt usikkerhet i spillergruppen. Dette beklager vi, men vi mener å ha fått en god løsning og at dette var verdt å vente på.

Fotballstyret har i denne perioden jobbet mye med å få et tilbud til spillerne, og dette har gitt oss flere nyttige ideer og innspill. Vi er blitt utfordret på større samarbeid med andre klubber, både i og utenfor vårt eget distrikt. Dette arbeidet vil fotballstyret fortsette med i 2013. Vi ser at for mange spillere så er det viktig å ha utviklingsmuligheter og variasjon i treningsopplegg. Dette vil vi bidra til at Fossum har i de kommende årene. Vi ønsker at dette skal komme til nytte for hele klubben, dvs alle lag fra junioravdeling og opp.

Allerede nå vil jeg oppfordre alle medlemmer i Fossum til sette av datoen for årsmøtet vårt, 12. mars kl 18. Der vil det presenteres en revidert organisasjonsplan, vedtas nye lover og vedtekter for Fossum IF og vedtas ny sporstsplan. Spesielt arbeidet med ny sportsplan er det viktig å få et bredt engasjement rundt i klubben. Hvor store ambisjoner skal vi ha i de kommende årene, hvordan skal vi trene, hvordan skal vi samarbeide intern i klubben, og ikke minst eksternt, er spørsmål som skal besvares. Alt dette vil årsmøtet ta stilling til.

I forbindelse med trenerskiftet valgte sportslig leder Per Lauritsen og leder av fotballstyret, Ole Grimsgaard, å trekke seg fra sine verv i Fossum. Dette har vært sårt og vanskelig for alle involverte, men vi har forståelse for deres valg. -Fossum har mistet noen fantastiske ressurspersoner og ildsjeler som vanskelig lar seg erstatte, skriver juniorleder Tommy Nordby i sin julehilsen. Jeg er helt enig. De ønskes hjertelig velkommen tilbake, og har en stor plass i Fossum.

Jeg er stolt over å være leder i Fossum IF. Vi har mange engasjerte medlemmer og ønsker også i 2013 at Fossum skal være et sted der gode opplevelser skapes. På vegne av fotballstyret og styret i hovedforeningen i Fossum ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen Espen Nilsen