Vellykket merkedag

Antall barn som tok merker vet vi ikke ennå, resultatet er klart i neste uke, men innsatsen og oppmøtet var bra. Her var jenter og gutter i alderen 5 til 14 år. Fossum har fått seg en tradisjon for å arrangere merkedag siste lørdag i september.

Man kunne ta minimerke 1 og 2, og Teknikkmerket. Minimerket er beregnet for de alle yngste, mens Teknikkmerket består av sju ulike øvelser og krever litt mer teknikk og skuddstyrke. I år kunne alle, unntatt én øvelse, foregå på kunstgresset. Flere av lagene hadde øvd på øvelsene på forhånd, noe som er en fordel.

Værgudene var noenlunde på vår side og oppmøtet på merkedagen var bra. Det var flott innsats fra de ansvarlige på de ulike øvelsene. Det gjorde sitt til at dagen ble vellykket.