Spilleravgift

Spilleravgiften skal dekke de direkte utgiftene klubben har i forbindelse med trening og kamp. Her nevnes drakter, baller, vester, kjegler, trenere, lagspåmeldinger, forsikringer, dommere etc. Spilleravgift fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Fossum IF innkrever medlemmene spilleravgift via Spond.

Laglederne for hvert lag skal fortløpende melde inn nye spillere i Spond, samt melde ut de spillerne som slutter.

For innkreving av spilleravgift gjelder følgende:

  • Spilleravgiften sendes før sesongen starter (med frist om betaling 1. april).
  • Nye medlemmer som begynner i løpet av sesongen får faktura tilsendt fortløpende.
  • Medlemsansvarlig holder oversikt over hvilke spillere som har betalt, og purrer på de som ikke har betalt.
  • All innbetaling skal skje til Fossum IF sin bankkonto.

FIKS-ansvarlig i klubben skal ha beskjed om spillere som ikke har betalt spilleravgift og som dermed ikke er spilleberettiget. Disse skal settes inaktive i FIKS og kan ikke spille kamper.