Medlemskontingent

Medlemskontingenten skal dekke utgifter klubben har i forbindelse med anlegget. Det koster rundt regnet 1 500 kr per spiller per år å drifte hele anlegget med klubbhus og baner. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemsansvarlig har ansvar for å sende ut medlemskontingent.

Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem selv om klubben har familiekontingent som er en rabattordning. Det er da ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem. Alle medlemmer skal registreres i Spond med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Alle spillere, trenere og lagledere i Fossum må være medlemmer i klubben og ha betalt medlemskontingent jf. NIF sitt reglement. Faktura sendes ut i løpet av mars med betalingsfrist før sesongstart 01.05 hvert år. Spillere som ikke betaler medlemskontingent vil ikke kunne spille kamper for klubben. 31.12 skal medlemmer som ikke har betalt de to siste årene strykes