Økonomi

Økonomihåndbok

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Fossum IF for å sikre god økonomistyring.  Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Fossum IF fungerer, skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken.

Formålet med økonomihåndboken kan oppsummeres i tre punkter:

  • Fossum IF skal bruke og forvalte Fossum IF’s midler på en forsiktig og hensiktsmessig måte og i tråd med det som er vedtatt på årsmøte
  • Fossum IF skal ha en tilfredsstillende organisering av bilagsføring, regnskapsføring og budsjetthåndtering
  • Fossum IF skal ha en forsvarlig økonomistyring

Økonomihåndboken finner du her:

Aktivitetskalender