Årets kulturpris til Viktor Arvesen

Gratulerer til Fossum’s Viktor Arvesen, vinner av Skien kommunes kulturpris i 2021! Han får prisen for sitt mangeårige arbeid i idretten i Skien med et spesielt viktig engasjement for at jenter skal få sin naturlige plass i fotballen.

Viktor Arvesen fikk overrakt årets kulturpris av ordfører Hedda Foss Five og kultursjef Guro Honningdal. Foto: Skien Kommune

Begrunnelse årets vinner

Viktor Arvesen har siden 60 – tallet vært med å bygge opp Fossum IF til det den er i dag- en veldrevet klubb med et flott anlegg.

For 50 år siden banet Viktor vei for at jenter skulle få sin naturlige plass i fotballen. Han var med å starte liga for jenter og har gjennom sitt engasjement i Fossum arbeidet kontinuerlig for jenters deltagelse.

Viktor har vært engasjert i Telemark Fotballkrets og Norges Fotballforbund og ble headhuntet til å være med i NFF’s damekomite hvor han satt fra ca. 1975 — 80. Det samme vervet hadde han i TFK i mange år og han var også leder av denne komitéen.

Han har vært trener og lagleder av klubb- og kretslag i 25 år, og han var også pådriver for å starte opp håndballgruppe på 70 tallet. Viktor har vært i Fossums anleggskomite i 50 år, og har til enhver tid hatt minst et verv i klubben. Han har antakelig innehatt alle verv i klubben på et tidspunkt. De siste åra har han i tillegg vært varamedlem i Skien Idrettsråd og vært leder for Skien banemesterlaug.

Arvesen jobbet som idrettskonsulent i Skien kommune til 2011, og har også etter sin yrkeskarriere jobbet aktivt i dette feltet. I 2018 var han nominert til Årets Ildsjel, en høythengende pris hvor han var en av fem finalister. Han nådde ikke helt opp, men fikk derimot Konrad Eriksen ildsjelpris av Telemark Idrettskrets. I 2019 fikk Viktor Nikken-prisen av NFF for mange års innsats i fotballmiljøet.

Viktor Arvesen har gjennom mangeårig frivillig innsats hatt stor betydning for idretten i Skien, med et spesielt viktig engasjement for at jenter skal få sin naturlige plass i fotballen.